طراحی و چیدمان بالکن و تراس به شکل نشیمن فضای باز

طراحی و چیدمان بالکن و تراس به شکل نشیمن فضای باز

طراحی و دیزاین بالن و تراس با فرارسیدن تابستان و گرما برای استفاده‌کردن از فضاهای باز فرصت‌های خوبی فراهم می‌شود. یکی از این فضاهایی که در آپارتمان‌های امروزی وجود دارد، تراس یا بالکن است که فضاهای کوچکی هستند که می‌توانند با فضاهای بیرونی مرتبط شوند. برای طراحی و چیدمان بالکن و تراس به شکل نشیمن […]

Call Now Button