کناف

کناف چیست و چه ویژگی هایی دارد؟     به صفحه های روکش دار گچی که به کمک فرایندهای به یکدیگر متصل می شوند کناف گفته می شود که شرکت ها و کمپانی های وجود دارند که در این زمینه فعالیت می کنند. کناف نسل جدید گچ به شمار می آید و کلیه کارهای ساختمانی که با […]

Call Now Button